בשנים 1929-1920 שימש עבדול פתאחי סעדי כראש העיר עכו. עשיר גדול היה והיתה לו מכונית מפוארת. תחילה התגורר בבית סמוך לחאן שווארדה. כדי להגיע מן החאן  ישירות לביתו פרץ פתח מיוחד בקיר הדרומי של החאן הנראה עד היום בגב עסק בניית הסירות של חמאדה. אך עד מהרה בנה לעצמו בית חדש בדיוק באתרו של בית הספר היסודי "התומר" כיום. אשתו, נוסייבה, היתה בתו של אחמד שוקיירי, קודמו של ערפאת בתנועת הפת'ח.  (מפי נאזיר שמאלי).