תמונה אומרת הכלתולדותיה של עכו מתפרסים על פני יותר מ- 4000 שנים תושביה, בנייניה והריסותיה נטלו חלק במאורעות רבים מספור שהתרחשו בארץ הזאת בכל התקופות ההיסטוריות.

שליטים ומלכים נלחמו נגדה ויצאו ממנה למסעות כיבושים ברחבי מזרח הים התיכון, בלבאנט ובארצות המקרא.

נוסעים רבים, בהם יהודים, צליינים נוצרים ומוסלמים ובהם חוקרי טבע, ציירים וכרטוגראפים פקדו את נמלה ואת חומותיה חדשות לבקרים. משימת כתיבת ההיסטוריה של עיר זו כבדה עד מאוד ורשימת מקורות המידע ארוכה. התחלתי, אפוא, בכתיבתה לפי סדר כרונולוגי ומעת לעת אוסיף דבר.
הכנס לתפריט העליון – "תולדות עכו" – ובו מופיעה סקירת תולדות העיר שנה שנה לפי תקופות