עכו העתיקה יושבת על מעין חצי אי, הבולט לכיוון מערב אל תוך הים. חצי אי זה הינו גבעת כורכר. הוא גובל בדרומו בקו העתק רוחב טקטוני, המגיע מבקעת בית הכרם, אשר מפריד בין הגליל העליון מצפונו והגליל התחתון מדרומו. המישור הנמצא מדרום לקו זה אפשר בעבר הגיאולוגי הקרוב הצפות ימיות נרחבות. עכו עצמה יושבת מצפון לקו ההעתק וכאן מתחילים להופיע רכסי כורכר ונופי גידוד.

על העתקי הרוחב של בקעת בית הכרם וגם של רכס הכרמל התרחשו רעידות אדמה רבות, בהן שהסבו נזקים ברכוש ובנפש בעכו העתיקה.

להלן רשימת האירועים:

* רעידת אדמה בשנת 760 לפנה"ס.
* רעידת אדמה וצונאמי בשנת 138 לפנה"ס. רעש אדמה בהיקף מקומי בלבד גרם להצפת חופי עכו.
* רעידות נוספות בשנים 363 לספירה, 502 לספירה.
* בשנת 881/2 לספירה התרחשה רעידת אדמה שלוותה בצונאמי בעכו.
* בסוף שנת 1033 או בתחילת שנת 1034 הים נסוג משטחי הנמל למשך שעה והנמל יבש לעת קצרה. לאחר מכן הופיע צונאמי שהכה בעיר וגרם לנזקים.
* רעידת אדמה בשנת 1063
* בשנת 1202 רעש אדמה סמוך לארץ ישראל גרם לנזק משמעותי בעכו. העיר הוצפה בגובה 2.0 – 2.5 מטר ואניות הושלכו על החוף.

* רעידות נוספות ארעו בשנים: 1261, 1303,  1546, 1631, 1759, 1762, 1834, 1837.

המקור: סלמון, ע. צונאמי, מים אדירים. בתוך: גלילאו 39, נובמבר 2009.