וזה כל הענין, ספק אמת ספק פנטזיה מזרחית:

חיים פרחי התגורר בח'אן אל-אפרנג'. יום אחד הגיע קבלן מחיפה והחליט לבנות את הבית הפינתי (בו שוכן היום בית המלאכה של רוקע הנחושת אברהם רובין) על פי תכנית לבית בן שלוש קומות. נזעק פרחי שהבית, עת יעמוד על מכונו ושלוש קומותיו, יסתיר לו את מימיו הכחולים של המפרץ.
מה עשה פרחי? פנה בענין זה לאדונו אחמד אל ג'זאר פחה והלה, שאולי קרוא וכתוב לא ידע, נטל נוצת כתיבה וקסת של דיו וצייר על פיסת נייר פרצוף וטבעת חבל תלייה. אז פשט כף ידו וסימן על הצואר בחמש אצבעותיו.

והשליח יצא מעמו, נחפז להביא לקבלן את הציור ורמז כי בחמש דקות מדובר. פחד גדול נפל עליו, עזב עבודתו, אסף כליו וברח כל עוד נפשו בו.

ועד היום עוד רואים עמוד שיש גדול השוכב אפרקדן על גג הקומה השנייה.

מפי אברהם רובין