ליד בית העלמין של קיבוץ כפר מסריק, עדין עומד על תילו מבנה פילבוקס. וזה סיפורו: בנקודה הנקראת אבו-חשיש, בקרבת בית העלמין, היתה בשנות ה- 40 המחצבה של מפעל נעמן. כאן כרו אדמת חמרה לתעשיית לבנים אדומות. מכאן הובילה מעין רכבת-כבלים את החומר אל המפעל (מעל הביצות ותעלת הנעמן) . את הפילבוקס בנו חברי הקיבוץ ועובדי המפעל, במטרה לקיים במקום שמירה קבועה על אתר החציבה והכלים (מפי זאב יעקב, כפר מסריק).