מפת הקרב של צלאח א דין כנגד הצלבנים בשנת 1189. ממזרח לעיר, בהיקף החיצוני, פרושים כוחותיו של צלאח א דין, החל מאחיו תקי א דין בצפון וכלה בכורדים ובערבים בדרום. בהיקף הפנימי יותר, הסמוך לעיר, פרושים הכוחות הצלבניים, ובמרכז הגנתם הגבעות (TORON, תל נפוליון). בפנה הצפון-מזרחית של העיר מסומן המגדל הארור. בתוך נמל העיר מרוכז הצי המוסלמי, ובים, מצפון לעיר וליד שפך הנעמן, מצויות ספינות הצלבנים.
במסע הצלב השלישי הצלבנים צרו על עכו וצלאח א-דין תקף בעורף הצלבני