בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת עבדו בתחנת הניסיונות גם, אך לא רק, האנשים הבאים: בן אדם (זה שמו: בן אדם) שהיה האחראי על ענף העופות. הוא הגיע לארץ בדרך לא דרך מגליציה דרך הולנד; מר בביצקי שהיה המומחה לענייני דבורים; פלוני ג'ינג'י שהיה אחראי על המטעים, ובעיקר פרדסי הדרים, וכן משה פֶפֶר שניהל את משק הולכי על-ארבע: הסוסים, הפרות, החזירים והכבשים. משה זה הוא חוואג'ה מוסא הנ"ל.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הבריטים חששו לגורלם של בעלי החיים בתחנה, פן פצצה תגרום נזק ותפיצם לכל רוח. על כן חייבו את עובדי התחנה לגור בסמוך לה. צריפיהם-בתיהם היו באזור שכונת צבא-קבע החדשה אשר במזרח עכו.

(תודה למר צבי פלטי, בנו של חוואג'ה מוסא).