עכו, כעיר מעורבת וכעיר נמל, ראוי לתושביה ולפרנסיה שיכירו בתרומתם העצומה של המוסלמים למדעי הגיאוגרפיה והספנות.
שלוש תמונות לפנינו:
1.  הגלובוס, כפי שהופיע בספרו של חאג'י ח'ליפה המוסלמי, שהודפס באיסטנבול בשנת 1728.
2. אסטרונומים מוסלמים עובדים על הגלובוס, איור מן המאה ה-16.
3. מדענים מוסלמים עובדים בספריית מצפה-כוכבים, המצוידת במכשירי ניווט ימי ואסטרונומיה
.

(מקור התמונות לא ידוע)