הואקפייה של אחמד אל-ג'זאר בעכו

משמעות המונח ואקף

ואקף הינו הקדש מוסלמי. הקדשה של בנין או חלקת אדמה או נכס דלא ניידי אחר למטרות שונות.
ווקף זה נחשב לאחד הגדולים והידועים בארץ ישראל. בפרסום זה מופיע העתק כתב היד בערבית , תרגום מלא בעברית ודברי פרשנות בעריכה מחודשת של אריאל הדרימבחינים בארבעה סוגים עיקריים:

ואקף סולטנייה – הקדש שנוסד על ידי הסולטן או פקידיו הראשיים ונועד כולו לצרכי ציבור;
ואקף חיירי – שחלקו צדקה לעניים ורובו למטרות ציבוריות כגון בתי ספר, בתי חולים, בתי קברות, וכן עבור הוצאות אחזקתם ותשלום שכר עובדיהם;
ואקף אהלי – שהכנסותיו מיועדות בעיקר למימון הוצאות של צרכי דת כגון מסגדים ומדרשות דתיות וחלקן לטובת משפחת המקדיש;
ואקף דורי – שהכנסותיו מיועדות למשפחת המקדיש. לואקף יש הכנסות גדולות מן הרכוש הרב ורכוש זה מנוהל על ידי מותואלי (אפוטרופוס).
הואקף כפוף לתוכן ולתנאים שנקבעו על ידי המקדיש בואקפייה (שטר ההקדש). למעשה ואקף הוא כל רכוש (מבנה, מתקן, כל, ספרים וכו') שאדם רשאי לבנות/לקנות ולהקדישו למטרה מסויימת. הבעלות על הואקף נשארת לעולם בידי המקדיש, או עוברת בירושה רק לצאצאיו, אך הוא יכול להשכיר את הרכוש, ואת הכסף המתקבל לתת לצרכי תחזוקה, לימודים, שכר עבודה של עובדי אותו ואקף וכיו"ב.

הקדשי הואקף בעכו

במאות י"ח-י"ט נוסדו בעכו חמישה הקדשים ששלטו על רוב מוחלט של הבניינים, מוסדות הציבור, החנויות והשירותים הציבוריים וכן על שטחים חקלאיים גדולים ומטעים בסביבת עכו. ואלה הם:

ואקף אל שעבי –  נוסד בשנת  1703. הוא כולל בין היתר את מסגד א-רמל; ואקף אל צאדקי – נוסד בשנת  1755 (בימי שלטונו של דאהר אל עומר) ושייך למשפחות עוראבי, אוהייב. ואקף זה כולל בין היתר את מסגד א-זייתונה;  ואקף אל ג'זאר – זהו ואקף כללי ולא משפחתי אשר נוסד בשנת 1786;ואקף עלי פאשה – נוסד בשנת 1813 על ידי הקאימאקם של עכו; ואקף אל-ישרוטי – נוסד בשנת 1862 ומופקד על נכסי הסופים (השאז'לייה) . ואקף אל שעבי וואקף אל צאדקי מוחזקים ע"י איברהים קנדיל מעכו. המקור נמצא כנראה בטורקיה, עמן ואנגליה. ואקף לבאבידי – בעיר העתיקה. (בעיר החדשה יש מסגד לבאבידי אך אינו שייך לואקף זה).

לקט מתוכן וואקפיית אל-ג'זאר (לנוסח המלא לחץ כאן)

 הלקט, המופיע למטה,  מתבסס על העבודה הסמינריונית
"ווקף אל-ג'זאר פאשא בעכו" מאת עומרי תאופיק

בעריכה מחודשת על ידי אריאל הדרי

1. בדברי הקדמתו לוואקפייה מציין הכותב (בשמו של אל-ג'זאר): …סוף סוף, נכסי הקדש אלה נוהלו  (עד היום) על ידי כמה נאמנים שונים, אשר הפיקו כל אחד רווחים גדולים מנכסים אלה, והם בכלל לא דאגו להוצאה כלשהי לשיפורם, אפילו הם לא דאגו לתקן את המקדש הגדול שהיה בתהליך חורבן והרס. במקום זה, הם ביקשו מהממשלה שמשרד האוצר ישלם הוצאות תיקונים אלה.

כדי למנוע הוצאות נוספות על ידי הממשלה ולמנוע הרס כללי וחורבן נכסים אלה, הוצע, לפני שזה יהיה מאוחר מידי, להקדים ולשים לב לענין זה ולהורות על סידור מתאים לנושא זה (כלומר, רישום ואקפייה על ידי אל-ג'זאר בעצמו).

2. בואקפייה יש תאור מפורט ביותר לגבי מרבית המבנים, הרכוש, השטחים החקלאיים, שכר המשרתים במבני ציבור וכיו"ב.
הנה דוגמאות אחדות:

תאור החמאם (בשורות 31 ואילך של הואקפייה):

31. ….מכילה

32. מבפנים הדלת הראשונה כיפה עם פינות גבוהות, מבפנים יש שַדרָאוּוָן (מטורקית: מזרקה דקורטיבית) מרוצף בשיש, והדלת השנייה מכילה שתי רחבות עם שני שַדרָאוּוָנים קטנים והדלת השלישית מכילה

33. ארבע ח'לאוי (חדרון או כוך, תא התבודדות) מולן שתי רחבות והדלת הרביעית מכילה אח מרובע …הקירות, באמצעו שזרואן עם מים חמים, מעל השזרואן הזה יש אח מסביבו, ובפינותיו

34. ארבע ח'לאוי, בכל פינה יש ח'לוה ומיכל מים חמים לצד המזרח ובית המפקח עפלה. בפינה הצפונית מזרחית, וכל המקומות מבפנים לבחוץ בקצה, והוא

35. מרוצף בשיש והמים שלו חלקם מהסביל וחלקם מהחנאנה שנזכרה קודם, וכל הדירה מגורים למר מוסא והיא אחת משלוש הדירות

36. שהקים אותן הוזיר הנזכר, הוא בנה אותן על גב הקמים (קמין, בית האש לחימום המים של בור המרחץ) ואל-בּאבּקה, בנה עליהן שלוש דירות נפרדות, כל דירה מכילה שני חדרים וטרקלין ביניהם, מטבח ושירותים שרעים,

שכר לבעלי תפקידים (שורות 123 ואילך)
123. …המֻתוואלי הנזכר יקבל שכר עבור ניהול הוואקף, מאה ועשרים גרושים כל חודש, תשולם לו מהכנסות הוואקף. תנאי המקדיש למסגד זה מינוי מורה

124. ונושא דרשות, והוא מטיל תפקיד זה על עבד אללה אמין המופתי של עכו והוא יהיה מפקח על מנהל הוואקף הנזכר, והמינוי לכל החיים, ואחרי מותו התפקיד עובר לבנו המיידי ולבן בנו, בתנאי שהוא מתאים ומוכשר, וקבע לו שכר

125. תמורת הלימודים והדרשות, כל חודש בסך שלושים גרושים אסדיה תשולם לו מהכנסות הוואקף, ותמורת הפיקוח השכר ייקבע לפי שיקול דעתו של מנהל הוואקף. מקדיש זה התנה, יגמול לו אלוהים כגמולו מינוי

126. שני אימאמים למען חמש תפילות החובה והם השיח' מחמד אמין אל-עולא והשיח' עבד אל-באקי א-צידא, הוא קבע להם תמורת תפקיד זה, שכר ידוע לשניהם כל חודש בסך ארבעים גרוש, כל אחד יקבל עשרים

127. גרוש,

הנהנים מן הואקף (שורות 143 ואילך):
143. לאחר (תשלום) כל מה שקדם והוא, היתרה (שנשארה) לאחר כל זה (תהיה) למקדיש כל חייו ללא שותפים כלל, ולאחר מכן לבנים שלו הקיימים, או לאלה שיוולדו בעתיד, מילדים זכרים ונקבות,

144. (חלקם) לפי השריעה לזכר מנה כפולה מהנקבה, כל אחד או אחת מהם יקבל את חלקו בנפרד או יהיה במשותף לזכרים בנפרד ולנקבות בנפרד או שניהם ביחד

145. ואם זכרים או נקבות לזכר מנה כפולה מהנקבה ולאחריהם לילדיהם ולילדי ילדיהם ולצאצאיהם, לזכר מנה כפולה מנקבה, ומי שמת מהם או מצאצאיהם

146. ללא צאצאים, חוזר חלקו למי שהוא באותה קרבה ובאותה שכבה הקרובה ביותר למת, ומי שמת ויש לו בן או בן בן (נכד) מצאצאיו עובר חלקו לבנו

147. או לבן בנו וצאצאיו, ומי שמת לפני שקיבל את חלקו, בנו יתפוס את מקומו ויקבל את חלקו של אביו, לו היה עוד בחיים, לאחר מות המקדיש וילדיו וצאצאיהם….