סימן זיהוי של סתת-אבן צלבני
ניתן להבחין בצורות הבסיסיות של תווי סתתים על קירותיו החיצוניים של בורג' סולטן (בנין צלבני) וכן בחומות ובקירות מתקופות מאוחרות יותר (אבני החורבן הממלוכי שימשו לבנייה מאוחרת). נראים בעיקר משולשים בגדלים ובכיוונים שונים, סימני + , סימני חיצים. הארכיאולוג אליעזר שטרן (בע"פ) מדגיש כי הסימנים נחרתו במחצבה, ולא לאחר שהקיר נבנה. חריתת התווים נעשתה למטרת פרמיה של יחיד או קבוצה (לפי הספק) או כענין של גאווה מקצועית. תווי סתתים הם סימן הכר בולט של מבנים מן התקופה הצלבנית.

הרחבה ראה:

שטרן, א. מרכז המסדר ההוספיטלרי בעכו. קדמוניות, תש"ס, 119: עמ' 12.