המפה המנדטורית של אזור עכו
* מצפון לחומות עכו מופיע צמד המילים  Top Alti שתרגומן מתורכית "טווח התותח".
כמו כן נראים החפירים המפולשים שמצפון וממזרח לחומות עכו העתיקה של ימינו.

* תחנת מנשייה בק"מ ה-21 (תחילת הקו בחיפה-מזרח) מצויֶנת בקיצור (Sta (Station.

זהו מיקומה של תחנת עכו של ימינו. היא נבנתה במהלך שנת 1942 על הקו חיפה – אז-זיב.
* על המסילה הראשית כתובים ראשי התיבות H.T.R  ו-  H.R:
H.R = Hijaz Railway זו היתה המסילה הראשית בימי הטורקים. היא נבנתה בשנת 1904
בין דמשק לבין העיר מדינה בחבל חיג'אז בערב הסעודית. רוחב המסילה היה 105 ס"מ,
כלומר מסילה צרה ברוחב לא תקני . חיבור חיפה לעכו היה למעשה באמצעות הקטע מבלד
א-שייח (תל חנן של היום) אשר נחנך בשנת 1913. חלק מקו זו פורק על ידי הטורקים עצמם
בשנת 1915 כדי לספק קטעי מסילה להמשך בניית המסילה החיג'אזית ממדינה אל מכה.
זמן קצר לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה הבריטים אמנם שיקמו וחידשו את הקו
מבלד א-שייח לעכו אך למעשה לא השתמשו בו ומעתה התאפשרה תנועה ישירה בין עכו לחיפה.

H.T.R = Haifa-Tripoli Railway  נבנתה במלחמת העולם השנייה בין חיפה לאזור אכזיב

(בשנת 1942  הבריטים האריכו אותה לכיוון לבנון דרך מנהרות ראש הנקרה). זו היתה
מסילה תקנית, ברוחב 143.5 ס"מ. התחנה של עכו על מסילה זו נבנתה במיקום התחנה בימינו אך שמה בימים ההם היה "מנשייה".

שני הקוים הללו אוחדו ונוצר קו הכולל שלושה קווי מסילה: שניים מהם במרחק 143.5 ס"מ

זה מזה וביניהם קו מסילה יחיד במרחק 105 ס"מ (במפה מופיע הביטוי Dual Gauge).
* התחנה שהיתה בתחומי בית הספר לקציני-ים – גם היא מסומנת בקיצור Sta – התקיימה
עד 1954. זו היתה תחנת הרכבת הטורקית. בנין התחנה נראה בתמונות ובצילום האויר.
* בנקודות אחדות לאורך המסילה היו תחנות-תפעול – כלומר שאינן משמשות לפריקה
או טעינה של סחורות או לשירות נוסעים, אלא למטרות תפעול טכני של הרכבת.
אחת מהן היא תחנת צומת נעמן אשר לידה בוצע הפיצול בין המסילה הראשית לבין
השלוחה שפנתה אל תחנת עכו  (בבית הספר לקציני ים). 

* שלוחות אחדות היו אל האזור שמזרחית לעין המפרץ. הן שימשו את מחנות הצבא
הבריטי שהיו באזור. הן נראות היטב במפה ובצילום האויר.

התפתחות הקשר הרכבתי לעכו מוצגת במאמר.

האתרים הנוספים המודגשים במפה הם  תל עכו, עין אל בקר, גני רידוואן, תחנת משמר הים.
(שמות האתרים בעברית הוספו להעתק מפה זו על ידי בעל האתר).