תא המשמר בחומת אל ג'זאר המזרחיתוכל הח'ירבה הנמצאת ליד א-צאלחיה והידועות בח'ירבת המקדיש שקיבלה כבוד הוזיר במתנה, והמכילה עשרים ותשע דירות מקורים בלוחות ועצים, בנה אותן המקדיש חדש והן ע"י מסגד נביא אללה א-צאלח עליו ועל הנביא שלו התפילות והשלום, וכל הגן שהקים המקדיש מול נביא אללה א-צאלח, מקום הח'ירבה הידועה בא-צאלחייה הקיימת מחוץ לעכו, וגבולותיה באורך החל מהפינה, לפני חפיר העיר המוזכרת מהפינה הדרומית עד סוף תעלת המים מצד צפון, עד קצה החפיר מצד צפון וממנו מזרחה עד גבול הדרך ליד כיפת אבו אג'לאב, המקיף בוסתן זה בקירות מארבע פינותיו בגובה אדם ויותר, יש לו שתי דלתות אחת לדרום והאחת למזרח, בפנים מקום לאחסנת מכונה הזקוקים לה וגלגל אל-חנאנה, מבפנים מצד הצפון, המופעל במים זורמים מעליו והתעלה שהוקמה על ידי המקדיש ומכיל בריכה לשפיכת מי הגלגל הנזכר, ומכיל עצים שונים מתות, שקדים, רימונים, שיטה, דקלים, קקטוסים, ענבים, שזיפים, בלסן (בלסם, אפרסמון שיח ארומטי חזק במיוחד  ומפיקים מעליו בשמים ותרופות – א.ה) פרחים, צפורן וסוגים שונים של ריחן והמקום הנזכר מפורסם והוא הוקם על ידי המקדיש הנזכר, אשר קיבל אותו במתנה ואין צורך להגדיר.
וכל בוסתן הדקלים צפון לעיר הנזכרת המשתרע לאורך גבול חוף הים המערבי עד פינת החפיר ממזרח. אדמת בוסתן זה מחולקת לשלושה חלקים: עליון, נמוך ואמצע. הנמוך נטוע ענבים מובחרים אבל האמצעי ממנו והעליון (נטועים) עצים שונים מתאנים,ענבים, שקדים, קקטוסים, תמרים טעימים ועוד עצים שונים ופרחים שונים, ומכיל בריכת מים עצומה, העומק שלה יותר מגובה האדם והיא בנויה בצורת ריבוע ארבעים על ארבעים, עולים אליה במדרגות מאבן, ליד קצה המדרגות המים מחולקים: מי התעלה הזורמים ממנה עד גבול הסראייה והגנים שעל ידה הפנימיים והחיצוניים ולבוסתן המסגד ושני בתי המרחץ והמסגד הסאדקי והסבילים, בוסתן זה מכיל גן קטן מידות, בוסתן זה הוקם על ידי המקדיש וקירותיו מקיפים את הבית ולו שלוש דלתות: אחת לצפון ושתיים למזרח.
וכל החאכורה (שטח לגידול ירקות –א.ה) הידועה כחאכורה נמצאת מחוץ לעכו ומכילה עצים שונים מתאנים, שקדים, קקטוסים ורימונים, גבולותיה ידועים ומוכרים אשר קיבל אותה המקדיש מבעלה סמארה וכל הבוסתן הידוע כבוסתן חג' עלי חביישי…עין אל ג'מל והמכיל עצים שונים הידוע בבוסתן עין אל-ג'מל , אשר הגיע למקדיש הנזכר מתנה בקניה מחג' עלי חביישי, והשיח' חליל עספור ומשותפיהם.