ניקנור היה נדבן יהודי שהביא דלתות נחושת מאלכסנדריה שבמצרים ותרם אותן שתשמשנה בשער הכניסה הראשית לעזרה בבית המקדש בירושלים.

בתלמוד הבבלי מסופר כי במהלך המסע הימי מאלכסנדריה התרחש נס לאחת הדלתות: היא הוטלה הימה בשעת סערה וכאשר הגיעה הספינה אל נמל עכו, שבה ובצבצה הדלת וחזרה אל בעליה.

שער ניקנור דהיום הוא קטע רחוב סמוך לחומת הים המזרחית, ממזרח לח'אן אל-אפרנג'.

יש הגורסים, כי שער ניקנור הוא שמו הנוסף של שער היבשה העותומאני, אשר בחומה המזרחית.