השייח (שייך) הוא זקן-השבט או הקהילה בקרב ערבים ובדואים. הוא, בדרך כלל, משכיל יותר מרוב אנשי הקהילה, מוערך יותר ובעל סמכויות נרחבות בחיי היום יום של קהילתו.
בעכו העתיקה יש שני אתרים על שמם של שייח'ים:
1. קבר שייח ע'נם (ראנם) – סמוך לחומה הדרומית.
2. קבר שייח יאנוס – סמוך לחומה הצפונית.