הפרח המקורי המופיע בסמל מלכי צרפתסמל השושן הצחור במשך מאות שנים, החל מימי לואי ה- 7 במאה ה-12 הינו האירוס. שלושת עלי הכותרת שלו מסמלים את דרך הישר, שאינה סוטה לא לימין ולא לשמאל.

בצרפתית נקרא הסמל FLEUR-DE-LIS  שתרגומו שושן. ואכן, בתקופה הצלבנית נשלחו בצלי השושן הצחור אל מעבר לים, שם הפך הפרח לסמל הטוהר.

השם שניתן לו בעברית – חבצלת – שגוי.

 
בכרכובי העמודים אשר בפינות המזרחיות של אולם הרפקטוריום במצודה הצלבנית מופיעים עיטורים מובלטים של השושן הצחור.