בשנת 1949 נמסרו אדמות תל נפוליון, לפחות באופן זמני, לחברי גרעין "היוצרים" שישב אז בתחנת הנסיונות (יד נתן ליד עכו). הם גידלו שם תירס להאבסת בהמות. להשלמת התמונה – גרעין זה התיישב לאחר מכן בגבעה מצפון לתחנת הנסיונות והפך לקיבוץ שמרת. (מפי ישראל נוי, שמרת).