'חותםהרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, היה מגדולי חכמי ספרד. נולד בשנת 1194. עלה לארץ ישראל בשנת 1267. תחילה התיישב בירושלים ולאחר זמן קצר הגיע לעכו והתיישב בה. נפטר בשנת 1270 אך לא ידוע היכן נפטר והיכן נקבר.
בשנת 1972 נמצא בתל כיסאן מזרחית לעכו חותמו של הרמב"ן והטקסט הוא: משה בר (בן רבי) נחמן ננ (נוח נפש – ציון למי שנפטר) גירונדי (נולד בעיר חירונה בספרד) חזק (ברכה לסיומת).

התמונה באדיבות אתר kosherdelight