בשנות ה- 60 פעל בעכו העתיקה קולנוע קיצי, לא מקורה, בשם זה. הסרטים הוקרנו על קיר מסגד הבורג'. ברצפת רחבת המושבים ובחלק מן הדירות המאכלסות כיום את המקום ניתן להבחין במיקום של פתחי אוורור ואור טבעי שהיו בתקרת בית הכלא הטורקי ששכן בקומת הקרקע.
ניתן לראות את מתחם הקולנוע במעלה גרם המדרגות המעוצב העולה מצידו הדרומי של רחוב צלאח א-דין, לא הרחק ממלון "עכוטל".

מעל המדרגות הנאות העולות אל רחבת בית הקולנוע נראה מפתח-ירי. הדבר מעיד על כך שכאן היה שער היבשה בחומת דאהר אל עומר. כמו כן, מתחם בית הקולנוע נשען על חומת דאהר אל-עומר ובצד החומה הפונה אל הים (חוף הסוסים) נמצא בורג' בלתי מוכר הוא הבורג' האנגלי (גם הוא נקרא כך בנוסף לשם זהה שניתן גם לבורג' קוריים בפינה הצפון-מערבית של חומת דאהר).