Louis Caffarelli   נולד בשנת 1756.  הוא שימש כקצין וכמהנדס בצבאו של נפוליון. באחת המלחמות באירופה איבד את רגלו וכך, עם קב אחד, הגיע לעכו, ובתפקידו כמפקד יחידות ההנדסה השתתף במצור על העיר. הוא תכנן סוללות ועמדות עבור היחידות הצרפתיות. באחד הקרבות בעכו נפגע בזרועו השמאלית. הוא טופל במסירות על ידי המנתח הראשי שהחליט לכרות את זרועו. ואולם עקב זיהום בדמו נפטר לאחר 18 ימים והוא בן 43. קברו נמצא מדרום למכללה האקדמית גליל מערבי בקרבת מוסד "מנוף".
'מצבת