בתחילת שנות ה-50 התגוררו בעכו עשרות משפחות של יהודים מעולי עירק ואחרים. שתיים מן המשפחות התגוררו בבנין העומד על תילו עד היום סמוך לפינתו הדרום-מזרחית של בורג' אל סולטן.

מה שלא ידוע הוא הפרסקו הנהדר המשוח על תקרת הקומה השנייה. לאחר שנים רבות בהן היה הבנין נטוש ונעול, החלו לאחרונה לשפצו וכך ניתנה הזדמנות להציץ לשתי דירותיו ולהנציח, לראשונה, את הפרסקו הנשכח.