שני זנים של הפרי שסק פותחו בתחנת הנסיונות הסמוכה לעכו ושמותיהם עכו  13  ו- עכו  1.