אתרו של המעין נמצא בשטח מפעל "טמבור" דהיום, ואינו נגיש למבקרים. המעין נזכר על ידי נוסעים וחוקרים שהגיעו לארץ:
ר' פתחיה מרנשבורג בשנת 1180 מספר: "יש בעכו מעין שנובע כל ששת ימים ובשבת אפילו טיפה אחת לא נמצא בו".
הגיאוגרף הערבי יאקות אל חמא'ווי מציין, בשנת 1220, שהאתר היה נערץ על ידי יהודים, נוצרים ומוסלמים, והנוצרים רצו להקים במקום כנסייה (יתכן שהיה זה מעין יחיד עבור עכו הצלבנית).
התייר המוסלמי אבן-בטוטה, בן התקופה הממלוכית, מספר בשנת 1355 שמעל המעיין היה מסגד שממנו נשאר רק המחראב.
אֶוְלִיָה צ'לבי, הנזיר התורכי, ביקר בעכו בשנת 1648 ולפי דבריו, נהג אדם הראשון להתפלל במקום. נביאים טבלו במי המעיין ולכן נתקדשו מימיו וכל הבא להתרחץ במימיו נרפא.
יש אף עדויות שמימיו סופקו לעכו עד 1948.