על גבי מפה זו סומנו שטחי ארבע השכונות הערביות שחילקו את עכו העתיקה, בשנת 1944.
השכונה הצפונית – אל מג'דלה – עד היום לא ידוע על שם איזו מג'דל נקראה השכונה. בשנות החמישים התגוררו כאן כאלף נפש.
השכונה המזרחית – אל קאלה
השכונה הדרומית – על שם שייך עבדאללה.
השכונה הפנימית – אל מובאלאטה. שם זה מקורו באבן ריצוף גדולה במיוחד הנמצאת בפתח אחד מבתי העיר.
 עכו העתיקה רובעי הערבים, 1944