מפה סכמתית תלת-ממדית של עכו העתיקה מאת אמן לא ידוע.
מופיעה באנציקלופדיה של ארץ הקודש שערך קלמט בשנת 1725 (A.Calmet)

המקור: ISCRA – AQNTIQUE MAPS & PRINTS