ספינת המעפילים קטאניה הפליגה בינואר 1939 מן הים השחור. היא נפגשה באופן יזום עם הספינה ארטמיסיה, ו- 237 (או 244) מן המפעילים הועברו מקטאניה לארטמיסיה. בחופי הרצליה הורדו בהצלחה  217 (או 227) מן הבאים בארטמיסיה, ו 17 האחרונים נתפסו על ידי הבריטים. הם הועברו לכלא עכו, נשפטו ביום 22.3.1939 ונידונו לשלושה חודשי מאסר ובסיומם לגירוש מן הארץ. ביום 15.5.1939 שוחררו מן הכלא, אך בהעדר מסמכים שיעידו על זהותם, הושארו בארץ.