מִנבַּר פירושו בערבית מוקד האור. המנבר הוא במה מוגבהת במסגד המשמשת את האימאם בעת הדרשה של יום השישי. המנבר ממוקם תמיד בקיר הקיבלה, מימין למחראב. הוא בנוי גרם מעלות קצר ובסופו במה קטנה. סביב המבנה יש מעקות מעוצבים. במסגדים בהם אין מנבר בנוי מניחים מעין כבש מדרגות נייד ליד המחראב. המנבר משמש את הדרשן, העולה למקום מוגבה על מנת שכל המתפללים יראוהו וישמעוהו היטב.