בבית הכנסת התוניסאי יש תצוגה של לוחות מתכת בחריתת לייזר. באחד מהם מופיע מטבע עכו ועליו השנה ג'תתקע"ז-פ"ב וגם השנים 222-217 לספירה. הכיצד ג'תתקע"ז היא שנת 217 ?

ובכן השנים באותיות עבריות נמנו על פי מנין בריאת העולם. על פי מנין זה העולם נוצר בשנת 3760 לפני הספירה. שנת ג'תתקע"ז היא שנת 3977 למנין בריאת העולם. על כן 3977 בהפחתת 3760 הינו 217, כלומר שנת 217 בלוח הגרגוריאני (ספירת הנוצרים).