הסיפור הסודי: אחדים מילדי עכו היטיבו לסחור בממצאים ארכיאולוגיים. אחרי כל גשם חזק בעכו היו יוצאים לתור את משטחי העפר והחול בחומות ובחפירים ומוצאים מטבעות, כפתורים, חרסים, חלקי נשק. את אלה היו מוסרים לארכיאולוג זאב גולדמן והלה היה נותן בידיהם מעות אחדות "שכר טרחה" לקנות בהן קרטיב או ממתק אחר. לאחר זמן מה היו הילדים "סוחבים" את אותן מציאות ממש מביתו ומוכרים לו בפעם השנייה.
 

מפי שמעון מנדלר (שימחו)