גומחה בקיר המסגד המציינת שזהו קיר הקיבלה, המורה על כיוון מכה. המחרב נמצא בתוך המסגד ולעתים גם מחוץ לו.
יש טענה הגורסת כי הגומחה נקראת "מחראב" משום שכל מי שנכנס למסגד היה מניח את חרבו במקום זה וכך לא יכלו לבוא לידי שפיכות דמים. המסגד הוא "חראם", מקום האסור בשפיכות דמים. על כן, אם היה קם אדם לחרבו היו הנוכחים יכולים למנוע בעדו מלהגיע לחרב כיוון שכולם מתפללים לכיוון זה ויכולים לזהות מי שיתקרב לכלי הנשק בזמן… 
המסורת מספרת על מרים אם ישו שהיתה מוסלמית ונהגה להכנס לתפילה בתוך נישה שבפתחה היה וילון.