בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת השתקעו בעכו כשלושים משפחות מיוצאי עירק. ביניהם אליאס שָמַש. רצה הבחור להקים מסעדה ובחר את המבנה בחזית המערבית של ככר פרחי. קנה את המבנה, אך לא הגשים תכניתו ולאחר שנתיים מכר ליהודי מנהרייה ושמו משה (שם פרטי של אביו, שהיה, כנהוג בימים ההם, לשם משפחתו). אותו משה לא דאג להיתר בנייה אלא חילק המבנה לשניים: מחצית אחת לחנות גדולה והמחצית האחרת חילק לשלוש חנויות שהשכיר לאחרים. כשהתגלה לרשויות דבר החלוקה קנסוהו בשלושים לירות. אחרי שנתיים חילק את החנות במחצית הגדולה לשניים. שוב ללא היתר. וזה מה שיש היום: חמש חנויות בחזית המערבית של הככר. (מסיפורי עזרא אלכתב מ"דפוס המלה").