בתחילת שנות ה-50 המדרגות של כבש-המעלות הדרומי העולה אל תאי המשמר בחומת ג'זאר, היו מדרגות אנכיות רגילות (מפי בני שטיינלאוף).

קשה לקבל מידע זה כנכון, שכן כבש-מעלות זה נועד, על פי מבנהו, לשמש גם לגרירת תותחים ומרגמות  אל מרומי החומה ולא ניתן היה לעשות זאת במדרגות רגילות.