השנה המוסלמית כוללת רק 354 ימים. המוסלמים לא משתמשים בשיטה של שנים מעוברות, ולכן מספר הימים בשנה נותר קבוע ותואם ל-"שנת ירח". כלומר השנה שלהם קצרה יותר משמעותית מ"שנת שמש". זו הסיבה לכך שהחגים המוסלמים נעים לאחור על פני השנה, כלומר מידי שנה חג כלשהו מתקיים מוקדם יותר לעומת מועדו בשנה קודמת. 

 

כאשר נתונה השנה הגריגוריאנית (הלוח הרגיל) ורוצים לחשב את השנה המוסלמית, נבצע: שנה רגילה פחות 622, חלקי 0.97. דוגמא: שנת 2009 הגריגוריאנית היא שנת 1430 לפי הספירה המוסלמית.

כאשר נתונה השנה לפי הלוח המוסלמי ורוצים לחשב את השנה הרגילה נבצע: 0.97  כפול שנה מוסלמית + 622. דוגמא: שנת 1267 המוסלמית היא שנת 1851 בלוח הגרגוריאני