יישוב מתקופת מלחמת היהודים ברומאים. על פי סאריסאלו (1929) מיקומו היה בתל אל פוחאר (תל עכו). אך יש המזהים את מיקומו באתרים אחרים, כגון חורבת טוּרית, הנמצאת קילומטרים אחדים ממזרח לעכו ומצפון לכביש עכו-צפת
(על פי שחר שפירא. לשאלת מיקומם של כפר עכו, של כפר עריס ושל מחנות יוספוס בגליל. בתוך: ידעיה, מ. עורך. קדמוניות הגליל המערבי, משרד הבטחון, תל אביב, 1986).