בערבית, חומר לאיטום החריצים בין אבני הקיר והחומה. יתכן שמקור המלה הארמית כּוּחלא.