יחיאל נודע בפריס בשנת 1242, בעת שניהל ויכוח עם מומר צרפתי אודות היהדות.
לפי סברה אחת  עלה לארץ ישראל בשנת 1260 והקים בעכו את הישיבה "מדרש הגדול של פריס". כאן נפטר בשנת 1270.
לפי סברה אחרת לא הגיע כלל לארץ אלא טבע בים התיכון בשנת 1257 בדרכו לארץ ישראל.
רחוב קטן על שמו נמצא ליד ככר פרחי וליד השוק בעכו העתיקה.