למושג זה שני פירושים:
א. מושג המעיד על דבר קדוש. החרמין נחשבו כמתנות כהונה מחוץ לארץ ישראל: .
דוגמא: ביזת בהמות וחפצי ערך הניתנים לכוהן (דברים, ב' 33 ואילך) או שלל מלחמה (יהושע ו' 17 ואילך).
 

ב. מקום קדוש שאסור לחללו, שאסור למי שאינו מוסלמי להכנס לתוכו.  

דוגמא: חראם א-שריף (המקום הקדוש המכובד) מתייחס להר הבית; אל-חרמין אל-שריפין (המקומות המקודשים המכובדים) מתיחס למסגדים במכה ובמדינה.