החפיר המזרחי החיצוני לחומת ג'זאר - מבט דרומהחפיר הינו תעלה עמוקה ורחבה שנחפרת לרגלי חומה מצירה החצוני, במטרה להקשות על חדירת האויב אל תוך העיר. בערי ימי הביניים באירופה הערים נבנו בדרך כלל בצידו הפנימי של פיתול הנהר (מיאנדר) ועל ידי כך זכו להגנה טובה משלושה עברים. אך במזרח התיכון בכלל ובארץ ישראל בפרט לא ניתן היה להשתמש באפיקי נחלים לצורך זה ועל כן נחפר חפיר.

 
בתמונה רואים מימין את הקיר החיצוני של חומת ג'זאר ומשמאל רואים את חומת-הנגד של חפיר זה.