חוף הסוסים ושלד הספינה 

לפי סברה אחת, מופרכת לחלוטין,  זהו שלד ספינת המעפילים "תיאודור הרצל", אשר נגרר לכאן על ידי סוחר ברזל יווני בשם יורגו, למטרות פרוק.
לפי סברה נוספת: לא תיאודור הרצל אך כן ספינה שנגררה לכאן על ידי יווני, בשנת 1962 לערך, למטרת הפיכתה למועדון צף.
על פי ידיעה נוספת, שלא אומתה, הספינה הטבועה בחוף הסוסים נגררה מחיפה בשנת 1962 או 1963 ע"י סוחר יווני וטבעה בחוף הסוסים.
יתכן שאכן מדובר בספינת מעפילים שכן, עם הקמת המדינה, הוחלט להשקיע חלק מספינות המעפילים בתוך מפרצים,
כדי למלאן באבנים וכך להקים עליהן קטע ממזח.  כך למשל עשו בחוף השקט בחיפה ובמזח קיסריה. ספינות אחרות הושמשו לשרות. אחר טוען שזו היתה ספינת בית חולים במלחמת העולם השנייה, וסוחר ברזל יווני בשם אבו פייטרו הביא אותה לעכו כדי לפרקה אך לא יצא הדבר לפועל.
בשנות הששים של המאה העשרים הופיעה מול חוף הסוסים ספינת עץ גדולה. הערבים כינוה בשם בָּאבּוּר. ומנין בָּאבּוּר? ובכן זהו סירוס של המלה האנגלית VAPOR  כלומר אֵדִים, כי מדובר היה בספינת-קיטור.
לא חלף אלא זמן קצר וספינת עץ זו הועלתה באש.  זאת, כדי ליטול ממנה את המדחף הגדול שהיה עשוי ברונזה.
גם דוברה גדולה שהביאה פליטים ערבים מחיפה בימי מלחמת השחרור שקעה במימי חוף הסוסים.
על סיפונה היתה סירה קטנה נוספת. הערבים כינוה בשם מאעוני (= עוזרת, נגררת).

על פי סיפור הרווח בקרב המקומיים, כל שלוש הספינות נרכשו והובאו לחוף הרדוד של מפרץ עכו במטרה לפרקן וליטול מהן את הברזל.

ספינת העץ ושרידי שלד ספינת הברזל
Credit to b/w photo: Josef Maria Torra, Spain


                                                                                                                                                                                   
                            

 

 
 ראה גם מאמר: בוני הסירות"