ח’אן החמורים הוקם בשנת 1225 להיג'רה (1810)  מפת עכו והפיצוץ בחאן החמורים
בידי עלי אגא חזנדאר, שהיה הממונה על האוצר בימי שלטונו של סולימאן פאשה. הוא הוקדש כואקף בשנת 1813. הח’אן נבנה בכספו של סולימאן בין צדה החיצוני של חומת דאהר-אל- עומר המזרחית לבין חומת אל-ג’זאר. הח'אן נבנה כאן  כדי לשמש את הסוחרים הפשוטים, שלא יכלו לשכור מחסנים או אורוות וחדרי לינה בח'אנים האחרים של העיר.
שמו – ח'אן אל חמיר – בא לו משום החמורים שחנו בו ואשר שימשו אז רבים מסוחרי העיר ומבעלי הקרקעות. יותר מזאת שיירות סוחרים לרוב יצאו ונכנסו בשער היבשה וח'אן זה וחצריו שימשו ל"חניה" של בעלי החיים על מנת לצמצם את כניסתם לתוככי העיר. 

הח’אן השתרע בכיוון צפון-דרום וכלל 21 חדרי מגורים ועוד 24 מחסנים ואורוות וכן חדר תפילה קטן.

מקור המפה: www.pdavis.nl/Syria_Map.htm
בתקופת הכיבוש המצרי על ידי איברהים פחה (1840-1832) המבנה שימש כארסנל, כלומר מחסן לנשק ולתחמושת של חיל המצב המצרי.  

ביום ה- 3 בנובמבר 1840, אחד מן הפגזים שהמטירו ציי אנגליה, תורכיה ואוסטריה על העיר, בבקשם לסלק את המצרים ממנה, פגע במחסני אבק השריפה שהיו בו וגרם לפיצוץ אדיר. (לפי סברה אחרת   התלקח אבק שריפה שאוחסן במקום עקב רשלנות). הח'אן נהרס כליל ועמו קטע ארוך מן החומה הדקה של דאהר אל עומר וכן נפגעה קשה חומת אל-ג'זאר. לפי דיווחים שונים נהרגו ונפצעו כ- 1000 חיילים מצריים ועשרות בהמות (בהמות רבות נועדו להעביר בעת הצורך חביות אבק שריפה מכאן אל אתרי התותחים לכל אורך החומות). 

הח'אן נראה בברור גם במפת R.C. Alderson משנת 1843.