בימי הצלבנים התקיים בצפון-מערב העיר העתיקה רובע מיוחד עבור שוחטים וקצבים – רובע בּוֹבֶרֶל. זה היה לפני 750 שנים. והנה בבוקרו של יום בהיר קמים תושבי העיר העתיקה ולעיניהם המשתאות מופיע שלט חדש: חארת אל מָעָלִייָא, הווה אומר: שכונת המעי/מעיים. והיכן השלט? ממש באותו מקום בו השתרע בזמנים ההם רובע הקצבים…