זהו מושג מינהלי במסגרת השלטון המקומי בתקופה העות'מאנית. פירושו: פרובינציה, פרובינציה נרחבת, המחולקת לסנג'קים (מחוזות). במחצית השניה של המאה ה-19 אורגנה האימפריה הטורקית מחדש, על ידי חלוקתה לפרובינציות אחדות. בראש כל אחת מהן עמד מושל כללי שזכה לאוטונומיה רבה בניהול השטחים והאוכלוסייה בתחום שלטונו.
סנג'ק עכו השתייך לוִילָאייֶת ביירות.