וכל הבוסתן הידוע כבוסתן בני עספור הנמצא היום באדמת א- מידאן, מחוץ לעכו שהוא אדמת סליח' (אדמת בעל), הנמצאת מדרומו ושהגיעה למקדיש הנזכר במתנה משייך ח'ליל עספור והשותף שלו, והידוע כבוסתן עספור ואין צורך להגדירו, וכל החאכּורה הנמצאת מחוץ לעכו מאדמת אל-מידאן שהיתה ידועה קודם בשם חאכורת אל-מארוני, והיא מכילה כמה עצים שונים מתות ושקדים ורימונים וכמה עצי ריחן שהגיעה למקדיש הנזכר מתנה בקניה מסמארה אל-מסרי והיא ידועה ואין צורך להגדירה וכל הבוסתן הידוע כבוסתן אבו אחסאן הנמצא גם כן מחוץ לעכו צפון העיר, השכן והצמוד לבוסתן הידוע כבוסתן בני עספור שהוזכר קודם, והמכיל עצים שונים כמו תאנים ודקלים ושקדים ורימונים וקקטוסים וסבריס (קקטוס הצבר – א.ה) ועוד פרחים שונים ומכיל חנאנה ובריכה ובית שהגיעו למקדיש הנזכר מתנה בקניה מן עבד-אללה אפנדי אמין ומהבן של אלחג' עלי אל-משוואח' לפי יפוי-כוח והידוע מקודם והיום בבוסתן אבו אחסאן ואין צורך להגדירם.

שעון השמש במתחם מסגד אל ג'זארוכל הבוסתן הידוע כבוסתן השיח' ח'ליל עספור הממונה של אלחג' עלי ג'וביישי השכן לבוסתן אל-קאקא המכיל עצים שונים מתות ושקדים ומשמש וסבריס ועוד סוגים שונים של ריחן, המכיל בריכת מים וחנאנה מותקנת על עין אל-ג'מל, המופעלת במים שלה והידוע במקום כרכוש ילדי עספור ואין צורך להגדירן, אשר הגיע למקדש (המקדיש – א.ה) הנזכר מתנה בקניה משיח' ח'ליל עספור ומקאסם אל-חמדאן ובנו כמי שרשום בסג'ל (ספר הרישום) אדוננו וכל הבוסתן אל-קאקא הנמצא מחוץ לעכו, השכן לבוסתן הנזכר קודם, המכיל עצים שונים מתות ושקדים ומשמש וסבריס, ועוד סוגים שונים של ריחן ומכיל בריכת מים וחנאנה בגלגל אשר הגיעו למקדיש ברכישה ממוסטפא אל-קאקא, והמקום מוגדר ואין צורך להגדירו, וכל החאכורה הידועה כחאכורת חמאד (ג'ארו) סלמאן המכילה עצים שונים כמו תות ושקדים ומשמש וסבריס ורימונים וסוגים שונים של ריחן והמכיל בריכה וחנאנה אשר הגיעו למקדיש הנזכר ברכישה מבני חמאד סלמאן ואמא שלהם עיישה והמקום ידוע ואין צורך להגדירו.

שדות ועצי פרי
וכל החאכורה הידועה כחאכורת אל-מוהין המכילה עצים שונים הנמצאת צפון העיר ועל ידה חאכורה שניה הנקראת חאכורת עלי אל-מנשאווי השלוש (החאכורות) האלה מכילות עצים שונים כמו תאנים ורימונים ומשמש ועוד סוגים שונים של ריחן, הראשונה (החאכורה) נרכשה מאבן אל-מוהין והשנייה נרכשה מאבן א- רעי מוחמד והשלישית מעלי אל-מנשאווי (הן) ומוכרות במקומן ואין צורך להגדירן וכל החאכורה הידועה מקודם כחאכורת אחמד נעאסה אשר הגיעה למקדיש הנזכר ברכישה מעבד-אללה אמין הנמצאת בעכו והמכילה עצים שונים מתות ושקדים ומשמש וסבריס ורימונים וסוגים שונים של ריחן, ומקודם המקום היה ידוע כרכוש אל-מופתי ואין צורך להגדירו, וכל החאכורה הידועה כחאכורת אל-שיך עבדאללה אל-מלפוח הנמצאת על שפת הים מאדמת אל-מידאן המכילה כרם ענבים ועוד תות ורימונים וסוגים שונים של ריחאן המשתרעת באורך צפון ודרום הידועה ברכוש השייך (ל – א.ה) עבדאללה אל-מלפוח אשר הגיעה למקדיש הנזכר הרכישה מיורשי עבדאללה הנזכר.להמשך המאמר