החמאם הטורקי וסביבתו
כל בית המרחץ (החמאם הטורקי א.ה.) החדש שבנה אותו בתוך עכו בקרבת הסראייה, מצד דרום הצמוד ללוקאלה הנזכרת לעיל, ולו יש שתי דלתות, אחת נפתחת לצד המערב והשנייה לצד המזרח מול גינה (חלקת אל-ח'יליה ?) הנטועה עצים (מסוגים) שונים. מכילה מבפנים הדלת הראשונה כיפה עם פינות גבוהות, מבפנים יש שדרוואן (מזרקת מים) מרוצף בשיש, והדלת השנייה מכילה שתי רחבות עם שני שדרוואנים קטנים והדלת השלישית מכילה ארבע ח'לאוי (חדרון או כוך או שטח קטן נסתר מעיני אנשים מקום שהאדם מסתתר בו כדי להתפלל ולהתייחד עם בוראו רחוק מעיני אדם כלומר תא התבודדות) מולן שתי רחבות והדלת הרביעית מכילה אח מרובע הקירות, באמצעו שדרוואן עם מים חמים, מעל השדרוואן הזה יש אח מסביבו, ובפינותיו ארבע ח'לאוי, בכל פינה יש ח'לוה ומיכל מים חמים לצד המזרח ובית מרחץ (בית המפקח עפלה ?). בפינה הצפונית מזרחית, וכל המקומות מבפנים לבחוץ בקצה, והוא מרוצף בשיש והמים שלו חלקם מהסביל וחלקם מהחנאנה שנזכרה קודם.
המים של בור המרחץ) ואל-בּייקה (המחסנים), בנה עליהן שלוש דירות נפרדות, כל דירה מכילה שני חדרים וטרקלין ביניהם, מטבח ושירותים שרעים (לפי החוק), עולים לשלוש הדירות האלה במדרגות מאבן הפונים לכיוון המערב על גב השער הצמוד לקיר הגינה, וכל עשרת הדירות שנבנו חדש בתוך עכו דרומית לקיסאריה:
דירה אחת למגוריו של חאג' יוסף קרקשלי והיא מכילה שני חדרים מרובעים מקורים בלוחות ועץ, כיכר בלתי מקורה, שירותים שרעים, מטבח ובית שימוש.
הדירה השנייה בית מגורים של סקאע באשי (שהיה אחראי על עובדי ההשקיה)והיא מכילה שני חדרים מקורים בלוחות ועץ, רחבה בלתי מקורה, שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש;
הדירה השלישית בית מגורים של אלחג' עבד א-סאוי והיא מכילה ארבע חדרי שינה, שני בניינים ומחסן המקורים בלוחות ועץ, ושייכת להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים מטבח ובית שימוש;
הדירה הרביעית בית מגורים של חאג' אחמד אל בּואבּ  והיא מכילה שני חדרים מקורים בלוחות ועץ. ושייך להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש;
הדירה החמישית בית מגורים של אימאם המסגד א-שיך עבד אל-באקי והיא מכילה שני חדרים מרובעים, מקורים בלוחות ועץ, שייכת להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, בית שימוש ומטבח;
הדירה השישית בית מגורים של מחמד עותמאן והיא מכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ, שייכת להם רחבה בלתי מקורה, שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש;
הדירה השביעית, בית מגורים של מחמד אל-קהואג'י ומכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ, ולהם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש;
הדירה השמינית, בית מגורים של באשי ג'אויש (האחראי על הקצינים) ומכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה ושירותים שרעים, מטבח ובית שימוש;
הדירה התשיעית מגורים של מר אברהים אל-חמאמי ומכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה ושירותים שרעים, מטבח ובית שימוש;
והדירה העשירית מכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעים, מטבח ובית שימוש.
עשרת הדירות האלה שהגדירן כב' הדוסתור הנזכר.
אחר כך חידש אותן שלוש דירות על ידן, הראשונה מהן מגוריו של אלחאג' עותמן מכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש; הדירה השנייה מגוריו של חסון אל-מוע'רבל מכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש; והדירה השלישית מגוריו של עבד אללה בן אל-שיך עומר ומכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש.
סך כל הדירות במקום זה שלוש עשרה דירות, וכל שתי הדירות בנויות על גב הקיסאריה נכנסים אליהן מכניסה אחת מבחוץ מאדמת המסגד מהקיר הדרומי לצד המזרח, אחת מהן מגוריו של מר אברהים מואזין באשי ומכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש; גובלת לה הדירה השנייה מגוריו של מחמד אפנדי אל-קודסי קיים (קיים – המפקח, א.ה)
באשי ומכילה שני חדרים המקורים בלוחות ועץ להם רחבה בלתי מקורה שירותים שרעיים, מטבח ובית שימוש. בית זה נבנה על ידי המקדיש וכל הבית הידוע כבית מר רג'ב, ואשר נבנה על ידי המקדיש מיורשי מר רג'ב הגרים ברובע הנוצרים השכנה לבית אל-מקחל המכיל חדר מקושת וטרקלין מקושת ורחבה בלתי מקורה ובית שימוש והידוע כבית מר רג'ב שאין צורך להגדירו (כלומר לתאר או לתאר את גבולות השטח של – א.ה.).