תחום ענין ייחודי שלי, בנוסף לעיסוק הנרחב בעכו העתיקה, הינו:
מחקר אילנות יוחסין, עריכת עצי משפחה, עבודות שורשים וכתיבת ביוגרפיות.
הקדשתי לכך בלוג נפרד ושמו:     אל-דור