שיטה למיסוי קרקעות שהתפתחה במאה ה-15 במצרים תחת השלטון העות'מאני-ממלוכי. זוהי התחייבות של בעל קרקעות (אותן קיבל מן הסולטאן) להעביר לסולטאן חלק מן המסים, שגבה מן האיכרים שהתגוררו ועיבדו את אדמותיו של בעל הקרקעות. גובה המסים הוא המולתאזם.